PREDSTAVITEV


RAZISKOVALNA DEJAVNOST

BC Naklo od 19. 4. 2010 vpisan v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 2979 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (skrajšano ARRS). Raziskovalna enota Biotehniškega centra Naklo sodi v organizacijsko enoto VIŠJA STROKOVNA ŠOLA. 

V raziskovalno enoto je vključenih 22 raziskovalcev, ki so vpisani pod določeno šifro pri Agenciji za raziskovalno dejavnost ARRS in v informacijskem sistemu SICRIS.

V skladu s Pravilnikom o raziskovalni dejavnosti BC Naklo (sprejetem na Svetu zavoda 14. 10. 2009) so cilji izvajanja raziskovalnega in razvojnega dela Raziskovalne enote BC Naklo:

-        vodenje raziskovalnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti ustanov,

-        raziskovanje in razvijanje potenciala podeželja,

-        prenos dosežkov in spoznanj iz raziskovalnih projektov v prakso z namenom hitrejšega razvoja poslovnih subjektov (aplikativni projekti),

-        razvoj novih tehnologij in produktov,

-        povečanje zanimanja učiteljev/predavateljev ter mladih za raziskovalno delo.