ŽIVALSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA


PODROČJE RAZISKOVANJA

RAZISKOVALCI OMENJENE DELOVNE SKUPINE

Na tem področju delujejo sledeči raziskovalci: