Raziskovalci


Raziskovalci Raziskovalne enote BC Naklo, s povezavo na bibliografijo/SICRIS.

 1. Ahčin Andreja
 2. Ambrožič Ana
 3. Erjavec Ljuboslava
 4. dr. Gregori Marija
 5. Gril Irena
 6. Kralj Marko
 7. Kramarič Martina
 8. Kunstelj Nataša
 9. dr Monika Kos
 10. Lazar Borut
 11. Levstek Tomaž
 12. Maček Jerala Milena
 13. dr. Modrijan Nina
 14. dr. Pogačnik Marijan
 15. dr. Pogorelec Andrej
 16. Ribič Peter
 17. Strniša Uroš
 18. dr. Šegula Sabina
 19. Šink Nataša
 20. Šubic Tatjana
 21. Šubic Vanja
 22. dr. Vidic Franc