Raziskovalci


Raziskovalci Raziskovalne enote BC Naklo, s povezavo na bibliografijo/SICRIS.

 1. Ahčin Andreja
 2. Ambrožič Ana
 3. Erjavec Ljuboslava
 4. Gril Irena
 5. Kralj Marko
 6. Kramarič Martina
 7. Kunstelj Nataša
 8. dr Kos Monika
 9. Lazar Borut
 10. Levstek Tomaž
 11. Maček Jerala Milena
 12. dr. Modrijan Nina
 13. dr. Pogačnik Marijan
 14. dr. Pogorelec Andrej
 15. Ribič Peter
 16. Strniša Uroš
 17. dr. Šegula Sabina
 18. Šink Nataša
 19. Šubic Tatjana
 20. Šubic Vanja
 21. dr. Vidic Franc