KONFERENCA VIVUS 2014 / CONFERENCE VIVUS 2014


3. konferenca z mednarodno udeležbo

Konferenca VIVUS – 

s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane

 »PRENOS INOVACIJ, ZNANJA IN IZKUŠENJ V VSAKDANJO RABO«

14. in 15. november 2014
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Strahinj 99, Naklo, Slovenija


Potrdilo: Izjava o številu sodelujočih držav na konferenci z mednarodno udeležbo Vivus 2014