KONFERENCA VIVUS 2013 / CONFERENCE VIVUS 2013


   2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo

Konferenca VIVUS -  
s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in živilstva 

»ZNANJE IN IZKUŠNJE ZA NOVE PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI«

24. in 25. april 2013
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo, Slovenija


Potrdilo: Izjava o številu sodelujočih držav na konferenci z mednarodno udeležbo Vivus 2013