Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Odbori konference


PROGRAMSKI ODBOR:

Predsednik programskega odbora:

dr. Franc Vidic, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

Člani:

dr. Iztok Podbregar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija

dr. Yeliz Yesil, Trakya University, Turkey

dr. Bety Breznik, Ministrstvo za kmetijstvo, Slovenija

dr. Oguz Karadeniz, Pamukale University, Turkey

dr. Skender Kaciu, University of Priština, Kosovo

dr. Jevtič Petronije, Universitet Union – Nikola Tesla, Serbia

dr. Gašper Gantar, Visoka šola za varstvo narave, Slovenija

prof. dr. Ranka Junge, Head Ecological Engineering Centre,ZHAW Zurich University of Applied Sciences

dipl. ing. Johannes Haas, FH JOANNEUM University of Applied Sciences, Graz, Austria

dr. Marijana Blažić, University of Aplied Science Karlovac, Croatia

 

RECENZENTSKI ODBOR:

Predsednik recenzentskega odbora:

dr. Andrej Pogorelec, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

Člani:

dr. Bety Breznik, Ministrstvo za kmetijstvo, Slovenija

dr. Drago Papler, Gorenjske elektrarne, d. o. o.

dr. Franc Vidic, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

dr. Gašper Gantar, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje

Irena Gril, Biotehniški center Naklo

dr. Jaka Vadnjal

dr. Liliana Vižintin, ZRS Koper

mag. Martin Šolar, Kobariški muzej, d. o. o.

Nataša Kunstelj, Biotehniški center Naklo

dr. Polona Šprajc, Fakulteta za organizacijske vede

Sonja Rozman, Zavod RS za varstvo narave

dr. Sabina Šegula, Akademija cvetja

dr. Tadeja Primožič, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

Tomaž Levstek, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

dr. Urban Šilc, Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

predsednica organizacijskega odbora:

Jana Grašič Stare, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

Člani: 

dr. Andrej Pogorelec, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

dr. Dragan Žnidarčič, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

dr. Tadeja Primožič, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija

Marko Valant, Biotehniški center Naklo

Demir Deljanin, Biotehniški center Naklo

Elizabeta Čuk, Biotehniški center Naklo