Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Navodila avtorjem/Predloga


Prispevek prijavite na zavihku E-prijava.  

Oblikovanje izvlečka:

Predloga za oblikovanje  

Izvleček naj ne vsebuje več kot 1.000 znakov ali 15 vrstic. Naslov in izvleček prispevka morata biti napisana v angleškem jeziku. Slovenski avtorji oddajo naslov in izvleček prispevka v angleškem in slovenskem jeziku. Zbornik izvlečkov prispevkov konference bo objavljen v tiskani obliki. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi celotnih prispevkov v strokovni reviji Moje podeželje

Oblikovanje prispevka:

Predloga za oblikovanje; sestavni deli prispevka 

Prispevek oblikujete po predlogi za oblikovanje in ga posredujete na e-naslov vivus.clankiping@bc-naklopong.si do 7. 10. 2020 (podaljšano).

Obseg prispevka je 15.000 znakov (s presledki) ali osem strani.

Izvlečki in prispevki bodo sprejeti v recenzijski postopek, po katerem bodo avtorji obveščeni o pripombah. Prispevki bodo objavljeni v angleškem ali slovenskem jeziku v elektronski obliki. Ob oddaji prispevkov bo treba podpisati tudi izjavo o avtorstvu (jo podpiše vsaj eden od avtorjev). Brez plačane kotizacije vsaj enega od avtorjev izvlečki in prispevki v zborniku ne bodo objavljeni, potrdilo pa se dobi le za izvedeno predstavitev. Na potrdilih bodo zapisani podatki, kot jih boste navedli v e-prijavi. Kotizacija mora biti poravnana pred začetkom konference, najpozneje pa do 19. 10. 2020. Po 19. 10. 2020 plačanih kotizacij ne vračamo. Prijavite lahko največ dva prispevka

Recenzija prispevka

Izvlečki in prispevki bodo sprejeti v recenzijski postopek, po katerem bodo avtorji obveščeni o pripombah. 

Predstavitev prispevka

Vsi avtorji prispevkov pripravijo PPT-predstavitve (besedilo na prosojnicah) v angleškem jeziku. 

Navodila za oblikovanje PPT-predstavitve