VIVUS 2018


Napovedujemo 5. konferenco z mednarodno udeležbo

Konferenco VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane, 

z naslovom »DRUŽBENO ODGOVORNA UPORABA NOVIH ZNANJ IN NAPREDNIH TEHNOLOGIJ«


ki bo potekala 26. oktobra 2018 v Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo.

VABILO K SODELOVANJU  

 

We are pleased to announce 5th Conference with International Participation

Conference VIVUS -Conference on Agriculture, Environmentalism, Horticulture, Floristics, Food Production and Processing and Nutrition.

Title: »SOCIALLY ACCOUNTABLE USE OF NEW KNOWLEDGE AND ADVANCED TECHNOLOGIES«


It will be held on 26th October 2018 at Biotechnical Centre Naklo Higher Vocational College.

CALL FOR PAPERS