Pomembni datumi/Important dates


Ne spreglejte naslednjih pomembnih datumov / Don't miss important dates

 

11. 5. 2020 → 30. 6. 2020 (podaljšano / extended): najava avtorjev z oddajo izvlečkov in njihova določitev sekcije za prispevke (E-prijava/E-submission) / Authors' notification with the abstracts submission

24. 8. 2020: oddaja celotnih prispevkov (na e-naslov: vivus.clanki@bc-naklo.si)  / Submission of papers (on e-mail: vivus.clanki@bc-naklo.si)

14. 9. 2020: obvestilo in pripombe recenzentov o prispevkih / Notes and remarks of reviewers to authors

19. 10. 2020: oddaja dopolnjenih prispevkov, plačilo kotizacije / Submission of supplemented papers, payment of the conference fee

20. 11. 2020: 6. konferenca VIVUS z mednarodno udeležbo: predstavitve prispevkov s posterji ali v sekcijah, srečanje diplomantov Višje strokovne šole / 6th VIVUS Conference with International Participation: Presentation of papers with the posters or in sessions

           

 

Več informacij / More information: vivus.clankiping@bc-naklopong.si