Navodila avtorjem / Instructions for authors


Prispevek prijavite na zavihku E-prijava. / To submitt your paper click on the tab E-submission

Oblikovanje izvlečka:

Predloga za oblikovanje  / Template for shaping of the abstract (click on it). 

Izvleček naj ne vsebuje več kot 1.000 znakov ali 15 vrstic. Naslov in izvleček prispevka morata biti napisana v angleškem jeziku. Slovenski avtorji oddajo naslov in izvleček prispevka v angleškem in slovenskem jeziku. Zbornik izvlečkov prispevkov konference bo objavljen v tiskani obliki. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi celotnih prispevkov v strokovni reviji Moje podeželje. / An abstract is a constituent part of the paper, 1,000 characters or 15 lines, written in English. A collection of abstracts will be published in print and papers in electronic format. The authors of the most outrageous papers will be invited to publish their full papers in the professional journal My Countryside. 

Oblikovanje prispevka:

Predloga za oblikovanje; sestavni deli prispevka / Template for shaping of the paper, components of the contribution (click on it).

Prispevek oblikujete po predlogi za oblikovanje in ga posredujete na e-naslov vivus.clankiping@bc-naklopong.si do 24. 8. 2020. Obseg prispevka je 15.000 znakov ali osem strani. Izvlečki in prispevki bodo sprejeti v recenzijski postopek, po katerem bodo avtorji obveščeni o pripombah. Prispevki bodo objavljeni v angleškem ali slovenskem jeziku v elektronski obliki. Ob oddaji prispevkov bo treba podpisati tudi izjavo o avtorstvu (jo podpiše vsaj eden od avtorjev). Brez plačane kotizacije vsaj enega od avtorjev izvlečki in prispevki v zborniku ne bodo objavljeni, potrdilo pa se dobi le za izvedeno predstavitev. Na potrdilih bodo zapisani podatki, kot jih boste navedli v e-prijavi. Kotizacija mora biti poravnana pred začetkom konference, najpozneje pa do 19. 10. 2020. Po 19. 10. 2020 plačanih kotizacij ne vračamo. Prijavite lahko največ dva prispevka. /You can use a template for shaping of the contribution, 15,000 characters or 8 pages. Send it on e-mail vivus.clankiping@bc-naklopong.si, till 24th August 2020. Collection of papers will be published in electronic format. Each paper must be supplemented by the authorship statement (click on it), signed by at least one of the authors. Without the payment made by at least one of the authors abstracts and papers will not be published and the certificate can be acquired only after the presentation is carried out. Certificates will contain data from your electronic submission. The registration fee must be paid before the start of the conference and no later than 19 October 2020. After 19 October 2020, paid fees will not be refunded. Two papers can be submitted for the price of one. You can submitt no more than two papers

Recenzija prispevka / Review process 

Izvlečki in prispevki bodo sprejeti v recenzijski postopek, po katerem bodo avtorji obveščeni o pripombah. / Abstracts and papers will be submitted to the review process, after which critical remarks will be sent to authors. 

Navodila za oblikovanje PPT-predstavitve / Instructions for preparation of PPT presentation