Kotizacija/Payment of fee


E-prijava in kotizacija sta obvezni za vse udeležence konference. / E-submission and payment of fees are mandatory for all participants of conference. 

E-prijava/E-submission

Na konferenco se avtorji in udeleženci prijavijo preko E-prijave. Če ne dobite potrditve, da ste se uspešno prijavili, prijava ni bila uspešno oddana. V takem primeru, prosim, pišite na e-naslov: vivus.clankiping@bc-naklopong.si 

Kotizacija/Fees

Udeleženec/

Participants

75,00 EUR

Avtor prispevka/Authors of the papers

105,00 EUR

Soavtor prispevka/Co-authors of the papers

75,00 EUR

Študent/Students, under age of 27

do 27. leta brezplačno z dokazilom (potrdilo o statusu študenta, študentska izkaznica) / Free admission (with a confirmation of student status) 

DDV je v ceno že vključen. 

Višina kotizacije vključuje objavo dveh prispevkov. Ob prijavi na konferenco VIVUS Biotehniški center Naklo izda račun. Kotizacija mora biti poravnana pred začetkom konference, najpozneje pa do 19. 10. 2020. Po 19. oktobru 2020 plačanih kotizacij ne vračamo. / Two papers can be submitted for the price of one. After the submission to the VIVUS conference an invoice is issued by Biotechnical centre Naklo. Fees must be paid before the beginning of the conference, the deadline is 19th October 2020. After that fees are not refundable. 

Avtorji, soavtorji in udeleženci s plačano kotizacijo prejmejo: kavo, sok, vodo in prigrizke med odmori; zbornik referatov v e-obliki. /Authors, co-authors and participants who paid fees are entitled to: coffee, juice, water and canapes during the breaks, the book of papers in electronic format.

Študenti (brezplačna kotizacija) prejmejo: kavo, sok, vodo in prigrizke med odmori / Students, who don't pay any fees, are entitled to coffee, juice and water during the breaks.