• Raziskovalni projekti

    Vodenje raziskovalnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti ustanov

  • Okolje

    Raziskovanje in razvijanje potenciala podeželja

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Sodelovanje


V okvir višje šole spada tudi raziskovalna dejavnost, v katero je vključenih 22 raziskovalcev. Cilji razvojnega dela raziskovalne enote so:

 -        vodenje raziskovalnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti ustanov,

-        raziskovanje in razvijanje potenciala podeželja,

-        prenos dosežkov in spoznanj iz raziskovalnih projektov v prakso z namenom hitrejšega razvoja poslovnih subjektov (aplikativni projekti),

-        razvoj novih tehnologij in produktov,

-        povečanje zanimanja učiteljev/predavateljev ter mladih za raziskovalno delo.