Projekt MOVEProjekt MOVE - MOdel Varčevanja z Energijo izvaja Biotehniški center Naklo - srednja šola, finančno pa ga podpira družba Borzen.

V projektu sodelujejo dijaki 2. N, 3. N, 2. L in 2. M oddelka, v delu projekta pa se pridružujejo tudi učenci OŠ Naklo. 

V okviru projekta bomo izdelali letake s preprostimi termometri za spodbujanje varčevanja pri ogrevanju, merili temperaturo v šolskih in domačih prostorih, izvedli razstavo promocijskega materiala za spodbujanje varčne rabe energije, izdelali modele hiš z različnimi izolacijami in merili pomen izolacije, obiskali HE Medvode, ...

Rezultati bodo objavljeni v kratkem.