NA-MA poti


Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 


PROJEKT NA-MA POTI

NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

 

Temeljni cilj projekta: 

Razviti in preizkusiti pedagoške pristope oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske, …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

 

Pričakovani rezultati:

 

Trajanje projekta: 5. 1. 2017 – 30. 6. 2022

 

Vir: http://www.zrss.si/strokovne-resitve/projekti/domaci-projekti