Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mini-hoteli


IZDELAVA MINI HOTELOV ZA KORISTNE ORGANIZME


ALI VEŠ, KAJ JE TO BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN?

Planet Zemlja si delimo z več kot 10 milijoni organizmov. Vse vrste organizmov so med seboj v interakciji z drugimi; vsak ima svojega plenilca ali pa drugo vrsto potrebuje za razvoj….

Tako lahko škodljivca na našem vrtu zatiramo na naravi prijazen način; v njegovo bližino naselimo koristne organizme, ki jih uničujejo. Pri tem nam pomagajo hoteli za koristne organizme – domovanja, ki jih postavimo v bližino vrtičkov, v katerih se radi zadržujejo in tudi razmnožujejo.

 

Zatiranje škodljivcev s pomočjo koristnih organizmov imenujemo biotično varstvo rastlin.


 

V Domu starejših občanov Preddvor-enota Naklo in Domu Viharnik so stanovalci s pomočjo dijakov BC Naklo v okviru praktičnega izobraževanja in dijakov Škofijske klasične gimnazije Ljubljana v okviru socialnega praktikuma izdelali vsak 10 mini hotelov za koristne organizme.

Lesene modele so napolnili z naravnimi materiali, npr. lubje, seno, trstičje, les, mah, lišaji…. Različno velike odprtine polnila omogočajo naselitev različnih vrst koristnih organizmov. Modele so dijaki prekrili z mrežo, ki preprečuje ptičem da bi razdrli domovanja koristnih organizmov.


To smo mi z našimi izdelki ;)


Utrinki z delavnic izdelave mini hotelov