Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Platforma raznolikosti


Platforma raznolikosti

Dijaki 1. letnika SPI in 1. letnika gimnazijskega programa so doma posneli govor v svojem narečju. Dijaki SPI-programa so vsebino govora povezali s svojim poklicnim področjem (peki, mesarji, gospodarji na podeželju), dijaki gimnazijskega programa pa z ljudskim slovstvom (sami so tvorili nova besedila, prebrali kakšno umetnostno besedilo v svojem narečju, se izmislili novo zgodbo/govorno situacijo). Tako so nastali naslednji zanimiv posnetki:

V obeh razredih smo z dijaki delo povezali z obravnavo snovi pri slovenščini (obravnava socialnih zvrsti jezika in ljudskega slovstva). Svoje posnetke so predstavili pri pouku, o njih smo se pogovorili, jih komentirali. Kar nekaj dijakov – zlasti SPI-programa – se je prvič srečalo s snemanjem svojega glasu in pošiljanjem posnetkov.

 

Špela Camlek,

mentorica