Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Skupaj pod dežnikom


Skupaj pod dežnikom

Nacionalni Unesco ASP projekt Skupaj pod dežnikom se trudi razmišljanje učencev (in učiteljev) iz problema spremeniti v izziv in priložnost. Zaradi vse večjega vpisa dijakov iz drugih držav in posledično zaradi nevšečnosti, ki so se dogajale, ni pomembno razviti le znanja, ampak razviti tudi empatijo vseh vključenih.

V projekt se je vključil tudi Biotehniški center Naklo – Srednja šola. V letošnjem šolskem letu 2018/ 2019 so sodelovali Anita Zupanc, Bojana Dolinar in Ana Kavčič Karničar z dijaki nižje poklicnega izobraževanja (1. G, 1. K) in dijaki gimnazijskega programa (1. M). Dijaki so skupaj z razredničarkami na razrednih urah obeležili svetovni dan migrantov (18. 12. 2018) in dan strpnosti (10. 12. 2018).

Skupaj z mentorico Anito Zupanc so dijaki pripravili predstavitev praznovanja bližajočih praznikov, saj jih vsak izmed nas praznuje na svojevrsten način.

Z mentorico Bojano Dolinar so dijaki nižjega poklicnega izobraževanja razmišljali, kako pomembno je v družbi pozdraviti mimoidoče (poznane osebe ali tujce), se jim nasmehniti, izraziti spoštljivo gesto, saj nekaterim ljudem le majhen nasmeh s pozdravom lahko polepša dan. Prav tako so dijaki ugotavljali, da je pravzaprav pozdrav lahko enak dejanju, če nekomu v deževnem dnevu ponudiš dežnik oz. ga pozdraviš. Na izvedeni delavnici so si dijaki izbrali določeno zastavo države, jo  pobarvali, zraven pa smo se naučili še pozdrav »Dober dan« v različnih jezikih, in sicer v turščini, albanščini, italijanščini, ruščini, slovenščini, francoščini, nemščini, makedonščini in španščini. Dijakom, ki prihajajo iz Kosova, je albanski jezik materni jezik. Med zastavami je tudi zastava Evropske unije, ki ima vizijo, da bi vsi prebivalci držav v Evropi uresničili skupne cilje in branili skupne interese, ob tem pa je največja prednost močne Evrope v raznolikosti prebivalstva.

Mentorica Ana Kavčič Karničar je skupaj z nižje poklicnimi programi najprej preverila, kaj dijaki in dijakinje pojmujejo pod besedo migrant, nato so izdelali izdelke v zvezi z besedno zvezo » Skupaj pod dežnikom«. Iz vsega tega smo dobili, da nismo samo ljudje »skupaj«, ampak živimo tudi v sožitju z ostalimi živimi bitji. Tako, da moramo spoštovati rastline in živali ter različne skupine ljudi bodisi so to druge narodnosti, vizualno drugačni ali pa z drugačnimi sposobnostmi.

Dijaki so se tudi medgeneracijsko dobili in se pogovorili o praznovanju praznikov na različne načine, bodisi glede na krščanske ali muslimanske vere.

Besedi »migrant« vsakdo pripisuje drug pomen, vendar se zavedajmo, da smo vsi lahko v določenih situacijah migrantje, bodisi zaradi nove službe bodisi zaradi vojne ali drugih razlogov, ki nas privedejo v novo domovino. Bodimo strpni in spoštljivi drug do drugega.