Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Meja


Meja - naša preteklost in naša skupna prihodnost

Ob svetovnem dnevu miru smo se udeležili Unescovega vodilnega projekta, ki ga je izpeljala Gimnazija Nova Gorica. Obeležili smo ga s športno-kulturnimi dejavnostmi ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Glavni cilj je bil krepitev strpnosti v medsebojnih odnosih, posledično sprejemanje drugačnosti in iskanje oblik sodelovanja. Dijaki so s sodelovanjem v projektu pridobivali in poglabljali znanje na področju nacionalne kulturne in naravne dediščine.

Poleg Gimnazije Nova Gorica so dogodek soorganizirali še Društvo TIGR Primorske, Občina Miren-Kostanjevica in Društvo žena Miren-Orehovlje.

Na Cerju so se zbrali učenci in dijaki vseh Unesco šol Slovenije in povabljene šole iz tujine. Ustvarjali so v različnih delavnicah in športnih aktivnostih. Dijakinje Lara Prusnik, Eva Končan in Katja Končan, 2. N, so se udeležile naravoslovne delavnice, kjer so spoznavale kraške združbe, pregledale adaptacije na abiotske dejavnike kraške pokrajine, ekološko sukcesijo kraškega ekosistema nekoč in danes ter vpliv vnosa tujerodnih invazivnih vrst na avtohtono kraško živelj.

Za konec smo vsi skupaj  prisluhnili zaključni prireditvi s proslavo ter posadili drevo miru v okviru mednarodnega projekta ENO Tree Planting Day.

 

Janja Čenčič Gartner,

Unesco koordinatorka na Bc Naklo