Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Izboljšajmo odnos do hrane


Izboljšajmo odnos do hrane

Osrednja tema: Vrednote in stališča.

V šolskem letu 2018/19 smo na Biotehniškem Centru Naklo izvedli Unesco projekt Izboljšajmo odnos do hrane v treh oddelkih srednje šole: v programih pomočnik v biotehniki in oskrbi, živilsko-prehranski tehnik, hortikulturni tehnik in naravovarstveni tehnik. Namen je bil ozavestiti odnos dijakov do hrane, ki jo zaužijejo, kaj pomeni za naravo količina hrane, ki jo zavržemo in kako ravnajo s hrano drugod po svetu. Želeli smo aktivno prispevati k zmanjševanju lakote po svetu.

Izvedli smo naslednje aktivnosti: v vseh oddelkih smo vzeli za iztočnico pogovor o odpadni hrani ob plakatu Gardenspot Odpadna hrana, Zavoda za kreativno kulturo bivanja. Dijaki so podelili izkušnje o nakupovanju, izbiri hrane in ravnanju s hrano, ki jo dobijo pri šolski malici. Spoznali smo nekaj dejstev, koliko Slovenci letno zavržemo hrane, kaj  pomeni, ko zavržemo 1kg kruha za okolje (zemljo, vodo), za družbo (koliko prebivalcev na svetu občuti pomanjkanje hrane in kakšno področje bi zavzemala odpadna hrana, če bi bila država ter kako ravnamo, ko gremo nakupovat (z nakupovalnim listkom, ko smo siti), da zmanjšamo porcije, nahranimo živali, naredimo kompost. Dijaki so nato na spletni strani freerice.com igrali kvize, kjer vsak za vsak pravilen odgovor organizacija daruje deset zrn riža preko svetovnega programa za hrano za končanje lakote. V dveh oddelkih smo gostili domačina iz Salomonovih otokov ter misijonarko v Botsvani, ki sta podelila svoje izkušnje o navadah tamkajšnjih prebivalcev.

Dijaki so bili odprti in dojemljivi za obravnavano tematiko in tudi prosti čas izkoristili za sodelovanje v spletnih igrah freerice za pomoč za končanje lakote.

 

organizatorica:

Simona Duška Zabukovec

prof. angl. in nem. jezika