Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Svetovni dan vode


Svetovni dan vode

Na Svetovni dan voda 22. marca, je naš Center prejel certifikat VODA IZ PIPE. Certifikat nam je podelila Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva. Pridobitev certifikata je zaveza, da bo na šoli pitje vode iz pipe vsakdanja praksa tako med zaposlenimi kot med dijaki in študenti.

Dijaki, študenti in zaposleni so dobili steklenice z logom, ki je bil izbran na natečaju in pomeni, da je narava v naših rokah in moramo za to z njo skrbno ravnati, da bomo zagotovili kakovostno življenje tudi prihodnjim generacijam.

Razrede so obiskali tudi dijaki iz 3. letnika naravovarstvene smeri in jim na kratko predstavili  problematiko odpadnih plastenk in prednosti pitne vode.