Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Izboljšajmo odnos do hrane


Izboljšajmo odnos do hrane

V sklopu projekta smo izvedli dve obsežni dejavnosti: predelavo odpadne sirotke in raziskavo prehranskih navad mladostnikov.

Dijaki 3. letnika živilsko prehranskega tehnika so pri praktičnem usposabljanju prišli do ugotovitve, da se sirotka, kot stranski produkt mlekarske industrije predstavlja veliko breme za okolje, v kolikor ni primerno odstranjena ali morebiti ponovno predelana. Dijaki so iskali rešitve za ponovno predelavo. Po raziskovanju italijanske in slovenske sirarske zgodovine so prišli do zaključkov, da jo lahko predelajo v albuminsko skuto in v rikoto. V šolski mlekarni smo se dogovorili, da po zaključku predelave mleka v sir prevzamemo sirotko in jo nadaljnjo predelamo. Nastali izdelek so senzorično testirali in jo ponudili ostalim profesorjem in dijakom ter izpeljali anketo. Ugotovili so, da je okus izdelka sicer všečen, vendar še neznan, zato so pripravili še slane in sladke različice. Trenutno poteka vpeljava teh izdelkov v proizvodnjo mlekarne. 

Dijaki 1., 2., 3. in 4. letnikov so skupaj sodelovali pri raziskavi Prehranske navade mladostnikov. Prvi in drugi letnik sta v sodelovanju s študenti Biotehniške fakultete postavila anketni vprašalnik, ki je obsegal vprašanja o količini zaužite hrane in zavržene, o zaužitih obrokih, o načinih prehranjevanja. Oblikovali so ga s pomočjo vprašalnika Si.Menu.

11. 5. 2022 so v projektnem tednu pripravili predavanje, ki smo ga preko aplikacije Zoom predvajali še v drugih razredih, v katerem so povzeli ugotovitve ankete in razvili predavanje v smeri uravnoteženega predavanja.

                                                                                               

Mentorica: Maša Škrlep