Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Drevo = življenje


DREVO = ŽIVLJENJE: čista voda in sanitarna ureditev

Nacionalni Unesco ASP projekt DREVO = ŽIVLJENJE se bori proti neenakosti, revščini in varovanju skupnega planeta. S pomočjo vzgojno-izobraževalnih ustanov vzgajajo, ozaveščajo in usposabljajo naše mlajše generacije, da se aktivno vključijo v dogajanje in strmijo k trajnostnemu razvoju. V letošnjem letu je osrednja tema projekta čista voda in sanitarna ureditev.

Biotehniški center Naklo – Srednja šola v tem projektu sodeluje že nekaj let. V letošnjem šolskem letu 2021/ 2022 sva sodelovala Tomo Romšek in Ana Kavčič Karničar z dijaki nižjega poklicnega izobraževanja (2. H, 2. K), nekaterimi dijaki poklicno-tehničnega izobraževanja (4.FD). Skupno je sodelovalo 21 dijakov na razrednih urah in pri urah praktičnega usposabljanja.

Med učnim procesom smo si poleg ogledali sanitarno ureditev v Sloveniji in svetu ter kako zmanjšati porabo pitne vode za namen hortikulture in kmetijstva. Ob koncu smo izdelali kapljice vode na katere so dijaki zapisali:

Mentorja: Ana Kavčič Karničar in Tomo Romšek