UNESCO šolaVODILNI PROJEKTI

NACIONALNI PROJEKTI

ŠOLSKI PROJEKTI - 
OBELEŽEVANJE UNESCO DNEVOV

Mirovniški festival Zlati rez   Svetovni dan miru
   

Medgeneracijsko branje v okviru Tedna kulturne dediščine

     
     
     
     
     
 ARHIV UNESCO 2018/2019    
 ARHIV - starejše objave