UNESCO šolaMEDNARODNI PROJEKTI

NACIONALNI PROJEKTI Z 
MEDNARODNO UDELEŽBO

NACIONALNI PROJEKTI

ŠOLSKI PROJEKTI - 
OBELEŽEVANJE UNESCO DNEVOV

Meja - naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost

   

Medgeneracijsko branje v okviru Tedna kulturne dediščine

      Dobrodelni večer - "Z mislijo na Zemljo"
       
       
       
       
       
 ARHIV UNESCO