UNESCO šolaMEDNARODNI PROJEKTI

NACIONALNI PROJEKTI Z 
MEDNARODNO UDELEŽBO

NACIONALNI PROJEKTI

ŠOLSKI PROJEKTI - 
OBELEŽEVANJE UNESCO DNEVOV

 

Učenec poučujeMoje pravice

Medgeneracijsko branje v okviru Tedna kulturne dediščine

     

10. december - svetovni dan človekovih pravic

   

Svetovni dan učiteljev

   

Mednarodni dan strpnosti (16. november)

 ARHIV UNESCO    

Dobrodelni večer