UNESCO šolaMEDNARODNI PROJEKTI

NACIONALNI PROJEKTI Z 
MEDNARODNO UDELEŽBO

NACIONALNI PROJEKTI

ŠOLSKI PROJEKTI - 
OBELEŽEVANJE UNESCO DNEVOV

 

Učenec poučuje 

Medgeneracijsko branje v okviru Tedna kulturne dediščine

 ARHIV UNESCO     Svetovni dan učiteljev