UNESCO šolaMEDNARODNI PROJEKTI

NACIONALNI PROJEKTI Z 
MEDNARODNO UDELEŽBO

NACIONALNI PROJEKTI

ŠOLSKI PROJEKTI - 
OBELEŽEVANJE UNESCO DNEVOV

UNESCOV ASP- tek mladih

Tujejezični recital Jezik - kultura in tradicija

UNESCO vrtički

25. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN 3. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE - 
prikaz slovenskih šeg in navad ter kmečkih praznikov

   

Menjaj branje in sanje

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI IN DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC -  Ali je pod istim soncem otroštvo lahko tako drugačno?

     

KULTURNI BAZAR - 
Černobilska molitev

     

UNESCOV SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC -  Medgeneracijsko branje

 ARHIV UNESCO    

POSVOJIMO SPOMENIK - 
božično-novoletna in 
velikonočna razstava Duplje