UNESCO šolaMEDNARODNI PROJEKTI

NACIONALNI PROJEKTI Z 
MEDNARODNO UDELEŽBO

NACIONALNI PROJEKTI

ŠOLSKI PROJEKTI - 
OBELEŽEVANJE UNESCO DNEVOV

Meja - naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost

Učenec poučuje Skupaj pod dežnikom

Medgeneracijsko branje v okviru Tedna kulturne dediščine

    Po poti kulturne in naravne dediščine Dobrodelni večer - "Z mislijo na Zemljo"
    Ko bi jaz vedela  
    Vzgajamo zelišča  
       
       
       
 ARHIV UNESCO