Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati


Pričakovani rezultati projekta

- vzpostavljen protokol priznavanja mednarodne mobilnosti dijakov v splošnem izobraževanju

- izvedene 3 mednarodne mobilnosti (5 dni programa) z izvedenim pilotnim vrednotenjem priznavanja izidov mednarodne mobilnosti

- vzpostavljena kakovostna mreža partnerstva, predstavitev in izmenjava 12 primerov dobrih praks

- močni diseminacijski rezultati (eTwinning, strokovni članki, objave v različnih medijih)