Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

UČINEK


Projekt mobilnosti šolskega osebja:  UČINEK

Obdobje izvajanja projekta: 01.09.2020-31.08.2022

 

Namen in glavni cilji projekta:

Namen projekta je načrtno izobraževanje in usposabljanje šolskega osebja v strukturiranih tečajih v tujini za pridobivanje ključnih in poklicnih kompetenc. Namen je tudi vzpostavljanje stikov s tujimi učitelji in strokovnjaki na področju izobraževanja, spoznavanje različnih organizacij, njihovega načina dela in tujih sistemov izobraževanja ter izmenjava znanja, dobrih praks in izkušenj s posamezniki in z organizacijami po Evropi.

 

Cilji projekta:

Pridobivanje ključnih kompetenc šolskega osebja:

- Izboljšanje kompetenc poučevanja (učne metode, tehnike, stili poučevanja…)

- Izobraževanje s področja dela z osebami s posebnimi potrebami

- Izboljšanje kompetenc vodenja, upravljanja, odločanja, organizacije dela in časa;

- Izboljšanje kompetenc komunikacije in timskega dela;

- Pridobivanje kompetenc obvladovanja stresa in konfliktov;

- Razvijanje čustvene inteligence za dobre medosebne odnose

 

Ključni rezultati: Izvedba 15 mobilnosti v tujini v strukturiranih tečajih z namenom strokovnega usposabljanja učiteljev in drugih zaposlenih na BC Naklo, za pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki jih bodo uporabljali pri svojem delu in nadaljnjem sodelovanju na mednarodnih projektih.