Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

CORE FUTURE


RAZPIS

Projekt mobilnosti šolskega osebja: CoReFuture - Kompetentnost - ključni dejavnik prihodnjega delovanja šolskega osebja 

Obdobje izvajanja projekta: 1.9.2019 - 31.8.2021

Namen in glavni cilji projekta:

Namen projekta je načrtno izobraževanje in usposabljanje šolskega osebja v strukturiranih tečajih v tujini za pridobivanje ključnih in poklicnih kompetenc. Namen je tudi vzpostavljanje stikov s tujimi učitelji in strokovnjaki na področju izobraževanja, spoznavanje različnih organizacij, njihovega načina dela in tujih sistemov izobraževanja ter izmenjava znanja, dobrih praks in izkušenj s posamezniki in z organizacijami po Evropi.

Cilji projekta:

1. Pridobivanje ključnih kompetenc šolskega osebja:

-  Izboljšanje kompetenc poučevanja (učne metode, tehnike, stili poučevanja…)

-  Izobraževanje s področja dela z osebami s posebnimi potrebami

-  Izboljšanje kompetenc vodenja, upravljanja, odločanja, organizacije dela in časa;

-  Izboljšanje kompetenc komunikacije in timskega dela;

-  Pridobivanje kompetenc obvladovanja stresa in konfliktov.

Rezultati projekta:

Ključni rezultati: Izvedba 5 mobilnosti v tujini v strukturiranih tečajih z namenom strokovnega usposabljanja učiteljev in drugih zaposlenih na BC Naklo, za pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki jih bodo uporabljali pri svojem delu in nadaljnjem sodelovanju na mednarodnih projektih.

Koordinatorica:

Martina Kramarič

martina.kramaric@bc-naklo.si

+386 (0)4 277 21 21