O.N.E Earth


O.N.E Earth

S projektom O.N.E. Earth (Organisms, nature and education of Earth) želimo obogatiti nov izobraževalni program naravovarstveni tehnik z izkušnjami partnerske šole preko vključevanja v pouk, vaje, praktični pouk, terenske vaje in ekskurzije...

Namen projekta je dvigniti zavedanje o pomenu varovanja in ohranjanja narave, spodbuditi osebnostno rast z medkulturnim in socialnim dialogom, izboljšanje strokovnih kompetenc s področja naravovarstva idr.

V mobilnost bo vključena skupina 15-ih dijakov novega izobraževalnega programa naravovarstveni tehnik in 2 profesorja - spremljevalca.