FUN


FUSION OF KNOWLEDGE

Projekt bo zajemal štiri enotedenska izobraževanja na teme naravovarstva, kmetijstva, pekarstva in slaščičarstva, ki jih bodo za nas pripravili in izvedli Hjeltnes Gartnarskule (Norveška), Akademie des bayerischen Bäckerhandwerks (Nemčija) in Higher school "Agricultural College" (Bolgarija).

Izobraževanj se bo udeležilo 11 učiteljev strokovno teoretičnih modulov in praktičnega pouka. S projektom bo prišlo do prenosa praktičnih in strokovnih znanj od priznanih učiteljev in predavateljev na partnerskih organizacijah. Novo pridobljena znanja bodo učitelji prenesli in vključili v izobraževalni kurikulum ter na socialne partnerje, predvsem mentorje na naših deloviščih.

 


Povezave: