Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Uvod


OŽIVLJANJE SREDNJEVEŠKE KULTURE IN TRADICIJE V DANAŠNJEM ČASU


 

 

Odkrivanje naših skupnih korenin in njihovo oživljanje je ena najzanimivejših dejavnosti. V vaseh in mestih, samo nekaj kilometrov stran od naših domov in šol, lahko najdemo košček sebe. V projektu spodbujamo dijake, da se učijo na zanimiv način: 

 

- z obiskovanjem lokalnih zgodovinskih muzejev, srednjeveških zgradb,

- z udeležbo na srednjeveških prireditvah

- z izdelavo srednjeveških oblačil in predmetov tiste dobe

- s pripravo in okušanjem jedi takratnega časa

- s poslušanjem glasbe, spoznavanjem glasbil in učenjem plesov

- z izdelavo domiselnih plakatov in predstavitev

- s spoznavanjem in uporabo zelišč

- z vživljanjem v življenje kmeta, meščana in graščaka.

 

To je eden od boljših načinov, da naše korenine ne bodo pozabljene. Vsi aspekti vsakdanjega in družinskega življenja, oblačil, prehrane,glasbe, kmetijskega orodja, orožja, bodo pomembne teme in hkrati idealen način, kako spodbuditi dijakovo radovednost. Zbrane informacije bodo zahvaljujoč novim tehnologijam prevedene v vse jezike partnerskih držav. Na voljo bodo vsem v sedanjem času ter postale del naše skupne evropske dediščine.

 

V tem projektu bodo sodelovale štiri partnerske šole:

Lasnamäe Űldgumnasium Tallinn, Estonija

Escola Secundária Daniel Faria Baltar, Portugalska

Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă Iaşi, Romunija

Biotehniški center Naklo - Srednja šola, Slovenija - kot koordinatorica

 

                                                 Bernarda Božnar, koordinatorica projekta

 

MAKING MEDIEVAL CULTURE AND TRADITION ALIVE IN OUR OWN DAYS

This is the second year of the project

Discovering our own roots and making them alive is one of the most fascinating activities. In villages and towns, just a few kilometers away from our cities, we can find a bit of ourselves. Encouraging our students to learn in a very stimulating way:

- by means of visiting local history museums, medieval buildings,

- going to medieval performances as audiences,

- making medieval dresses and objects from that period

- preparing and tasting dishes of that time

- listening music, getting to know musical instruments and learning dances

- preparing interesting posters and presentations

- getting to know the herbs used in healing

- getting accustomed to life of peasent, town-dweller andl ord of the castle.

 

Certainly this is one of the best ways of acting against drop-out phenomena. All the aspects concerning everyday life, family life, clothes, diet, agricultural tools, weapons used during violent wars will be important points to be studied and also an ideal way of stimulating student's curiosity. And thanks to new technologies all the information gathered will be translated in all the languages used in the partner countries and spread in real time, becoming in this way common heritage.

 

In this project there will be five partner schools:

Lasnamäe Űldgumnasium Tallinn, Estonia

Escola Secundária Daniel Faria Baltar, Portugal

Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă Iaşi, Romania

Biotehniški center Naklo - Srednja šola, Slovenia

 

                                           Bernarda Božnar, coordinator of the project