Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Štanjel


ŠTANJEL

 

Proti Štanjelu smo se dijaki 4.fd in 3.e razreda odpravili 23. septembra 2008. Ekskurzijo je organizirala profesorica Sabina Šegula.

 

Štanjel je eno najbolj slikovitih in najstarejših naselij na Krasu, poznan po kakovostno oblikovanem in zgodovinsko ter arhitekturno izjemno vrednem starem naselbinskem jedru. Najstarejše zgradbe so nastale v poznem srednjem veku in v baroku. Ime je dobilo po vaškem zavetniku sv. Danijelu, v starejših virih pa ga imenujejo tudi sv. Angel ali Arhangel, kot se je imenoval grad. V starem delu vasi zasledimo:

-         značilen odprt tip kraških hiš, ki so vse do danes ohranile romansko in gotsko zasnovo,

-         ozke ulice,

-         manjše trge z monumentalnimi vodnjaki.

 

Znamenitosti:

- Grad predstavlja dominantni del starega naselja. Prvotno precej manjše srednjeveško poslopje v lasti Goriških grofov so v začetku 16. stoletja podedovali Habsburžani.

 

- Kraška hiša odraža arhitekturne značilnosti prvotnih kraških hiš, grajenih v času romantike in gotike. V pritličju je gospodarski del, v prvem nadstropju pa spalni in kuhinjski del. Na hiši so še ohranjeni kamniti žlebovi po katerih je pritekala deževnica v bližnji vaški vodnjak. V njej je sedaj etnološka razstava.

 

- Ledenica ali Gledanica je najvišja točka na vrhu hriba Turn, kjer so ostanki rimskega razglednega ali obrambnega stolpa, od koder so Rimljani imeli nadzor nad prehodom v Italijo.

 

- Kobdiljski stolp ali Stolp na vratih, včasih del Ferrarijeve vile je danes galerija z občasnimi razstavami in prodajalna spominkov.

 

- Ferrarijev vrt pod utrjenim naseljem; pot do vrta vodi skozi Kobdiljski stolp ali Stolp na vratih. Kompleks vile z vrtom je nastajal v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja pod vodstvom arhitekta Maksa Fabianija in je najpomembnejša parkovna ureditev iz časa med obema vojnama pri nas. Lastnik je bil Enrico Ferrari, zdravnik iz Trsta in svak, Maksa Fabianija, ki je odkupil večino stavb v stavbnem nizu nad parkom in tudi nekatere v drugem nizu.

 

- Avstro-ogrsko vojaško pokopališče v spodnjem delu vasi je danes sicer precej uničeno, vendar še vseeno predstavlja spomin na fante, ki so v takratnem boju izgubili življenje. Ohranjena sta še dva kamna na vhodu in večji skupni spomenik; celoto je urejal Maks Fabiani, arhitekt pokopališča pa je bil Joseph Ullrich, nadporočnik v cesarski kraljevi vojski.

 

- Fabianijeva pot - mreža sprehajalnih poti iz Štanjela v Kobdilj, ki povezujejo vse omenjene naravne in kulturne zanimivosti.