Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Srednjeveška Ljubljana


SREDNJEVESKA LJUBLJANA - EKSKURZIJA DIJAKOV POMOČNIK V ŽIVILSTVU IN KMETIJSKIH TEHNIKOV

 

Ljubljana je mesto, kjer je mogoče nazorno razbrati naselbinsko rast od bakrene dobe, preko srednjega veka pa vse do danes.

 

Srednjeveški grad viri prvič omenjajo leta 1144, drugič pa dve leti pozneje. Omembi prinašata tako nemško obliko imena Laibach kot slovensko Luwigana. Srednjeveško mesto odlično ponazarja družbene stanove tiste dobe.

 

- Na najvišjem mestu, na Gradu, je stanoval deželni knez oziroma posadka.

 

- Pod gradom se je oblikovalo mesto, ki je bilo oblikovano v treh trgih: Stari trg, Novi trg, Mestni trg. 

 

- V jedru je stala stolna cerkev svetega Nikolaja, škofija, ustanovljena leta 1461. Predvidena je bila tudi možna višina posameznih vrst zgradb, nad obzidje so se smeli povzpeti le cerkveni zvoniki.

 

- Meščanom so dodelili v načelu enako velike parcele z ozko stranico usmerjene k cestam in trgom. Patriciji so imeli možnost dobiti tudi večje parcele.

 

- Poleg cestnega prometa je bila plovna tudi reka. Na Bregu je bila tudi carinarnica ali rečna mitnica.

 

- V mestu so bili tudi samostani.