Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Grad Otočec


GRAD OTOČEC

Grad Otočec stoji na slikovitem otočku sredi reke Krke. Je edini vodni grad v Sloveniji. Skupaj z grajskim parkom in rečnimi nabrežji ustvarja zelo lep ambient. Očarljivo lego doplnjuje leseni mostiček, do katerega pridemo do gradu. Dijaki 1.D razreda (vrtnarji) smo si na ekskurziji ogledali grad in park ob njem.

Grad naj bi nekoč stal na desnem bregu reke Krke. Po pripovedi naj bi ga reka načrtno ukleščila medse. Pripovedi je več. Zaradi srednjeveških vojn med Ogri in Hrvati naj bi v 13. st. skopali jarek in ga zapolnili z vodo ter se tako rešili preteče nevarnosti.

Prvi pisni viri o gradu so iz leta 1252. Njegova zasnova sega torej v 13. stoletje. Grad je bil najprej last vitezov Otoških, ki pa so ob koncu 14. stoletja izumrli. Kasneje so lastniki postali Višnjegorski grofi,  pozneje so se skozi stoletja menjavali lastniki. V 16. in 18. stoletju je bil grad temeljito prezidan. Danes je grad razglašen za spomenik.