• "Mednarodna mobilnost

    ...pomeni prednost pri iskanju zaposlitve in možnost sodelovanja v prihodnosti. Pridobiš nove izkušnje, navežeš kontakte in bolje razumeš kulturo in mentaliteto ljudi v državi, ki jo obiščeš." -Gašper Stanonik, udeleženec mobilnosti v okviru projekta TO!

  • "Pridobila sem veliko...

    ...novih poklicnih izkušenj, ki mi bodo koristila na moji poklicni poti. Lahko sem se sporazumevala v tujem jeziku, se naučila novih tehnik in veščin stroke (delo s cvetjem)." -Ajda Lotrič, udeleženka mobilnosti

PROJEKTI


Projektna pisarna je samostojna enota medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki skrbi za pripravo in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov ter v projektih prevzema vlogo vodilnega partnerja oz. se pridružuje različnim projektnim partnerstvom doma in v Evropi.

Ekipo projektne pisarne sestavljajo vodja projektne pisarne Nuša Levičnik, vodje projektov Martina Kramarič, Urška Kleč in Ana Ambrožič, koordinatorka mobilnosti Špela Langus ter strokovna sodelavca dr. Monika Kos in Uroš Strniša. 

V projektne time se vključuje vse več učiteljev, predavateljev in strokovnih delavcev Centra, ki delujejo na področjih kmetijstva, naravovarstva, živilstva, hortikulture, razvoja podeželja, obnovljivih virov energije, usposabljanja in izobraževanja, idr.

Izvajamo nacionalne in mednarodne projekte v okviru različnih evropskih programov

Poleg vodenja lastnih projektov, projektna pisarna nudi storitev zunanje ekspertne evalvacije projektov, ki omogoča vpogled v delo projektov in izboljšavo projektnega dela.


KONTAKT

VODJA PROJEKTNE PISARNE

Nuša Levičnik, nusa.levicnikping@bc-naklopong.si  
t: 04/ 2772121, m: 041 426 801

VODJE PROJEKTOV

Ana Ambrožič, ana.ambrozicping@bc-naklopong.si 
t: 04/ 2772121

Martina Kramaričmartina.kramaricping@bc-naklopong.si 
t: 04/ 2772121

Urška Klečurska.klecping@bc-naklopong.si 
t: 04/ 2772121

KOORDINATORICA MOBILNOSTI

Špela Langus,  spela.langusping@bc-naklopong.si 
t: 04/ 2772121, m: 051 455 946

STROKOVNI SODELAVCI

dr. Monika Kos,  monika.kos@bc-naklo.si 
t: 04/ 2772121

Uroš Strniša, uros.strnisaping@bc-naklopong.si
t: 04/ 2772103