Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Pomembna obvestila


PCT Pogoj za vstop

PCT Pogoj za vstop

 

V skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ul. RS, št. 132/21 in 135/21) smejo v notranje prostore Biotehniškega centra Naklo vstopiti le osebe, ki izpolnjujejo pogoje PCT in jih lahko izkažejo z ustreznim dokazilom.

Omejitev ne velja za redno vpisane dijake Biotehniškega centra Naklo, mlajše od 15 let.

 


Preventivni ukrepi ob koronavirusu

Na Biotehniškem centru Naklo redno spremljamo dogajanje v povezavi s koronavirusom. Vsa pedagoška, raziskovalna in strokovna dejavnost se na centru  izvaja v polnem obsegu z izjemo potovanj v tujino, kjer so žarišča koronavirusa več si lahko pogledate na spletnem naslovu https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

Dijakom, študentom in zaposlenim,  zaenkrat svetujemo, da nadaljujejo s svojimi načrtovanimi aktivnostmi. Izjema so aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti zaradi omejitev s strani partnerskih institucij (npr. zaprtje šole, univerze, omejitev obiskov itn.) in jih zato štejemo za višjo silo.

IZJAVA PCT POGOJA

 

Več informacij v dokumentu