Javne objave


MOŽNOSTI KORIŠČENJA IN NAJEMA ŠPORTNE DVORANE V SEZONI 2018/19

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »PISARNIŠKI MATERIAL IN TONERJI 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Predračuni za posamezne sklope 1, 2, 3 (OBR 1 do3) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-4) - za izpolnitev v Wordu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »STROJNE USLUGE 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba (OBR-6) - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za posamezne sklope (OBR 1 do 5) za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA NABAVA MATERIALA ZA CVETLIČARSTVO 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Predračuni za posamezne sklope 1, 2, 3, 4, 5 (OBR1 do 5) za izpolnitev v Excelu

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE "STORITEV MOBILNE TELEFONIJE 2018/2020"

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe "Storitev mobilne telefonije 2018/2020"

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA UČBENIKOV ZA US IN GRADIVA ZA POTREBE POUKA 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe US 2018/19

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu

Seznam učbenikov, predračun (OBR-2) za izpolnitev v Excelu Material za izdelavo lesene ograje (OBR-2) za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »PREISKAVE VZORCEV SUROVEGA MLEKA«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Preiskave vzorcev surovega mleka«

Predračun preiskave vzorcev mleka za mlekarsko delavnico (OBR-1)  in hlev (OBR-2) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-3) - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZDELAVA OGRAJE ZA MANEŽO«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Izdelava ograje za manežo«

Material in storitev za pripravo in izdelavo nosilcev (OBR-1) za izpolnitev v Excelu

Material za izdelavo lesene ograje (OBR-2) za izpolnitev v Excelu

Obrazec ponudba (OBR-3) - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NABAVA DELOVNE OBLEKE IN OBUTVE 2018/19«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava delovne obleke in obutve 2018/19«

Obrazec ponudba (OBR-3) - za izpolnitev v Wordu

Predračun za delovno obleko (OBR-1) za izpolnitev v Excelu

Predračun za delovno obutev (OBR-2) za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZBIRA IZVAJALCA ZA PRIPRAVO DVORANE ZA MATURANTSKE PLESE 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Izjava o izpolnjevanju pogojev - za izpolnitev v Wordu

Predračun (OBR-1)
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NABAVO MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE CENTRA 2018/19

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava materiala za vzdrževanje centra«

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Seznami materiala, predračuni  (OBR-1 do OBR-7) za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »Nakup opreme za mlekarsko delavnico in odkup«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Nakup opreme za mlekarsko delavnico in odkup«

Obrazec ponudba (OBR-1) - za izpolnitev v Wordu

Predračun (OBR-2) - za izpolnitev v Excelu

Načrti -  pdf

Slike cevi za predelavo - pdf
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZDELAVA KLJUČEV 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Ponudbeni predračun – za izpolnitev v Excelu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »IZVEDBA NARAVOSLOVNIH TABOROV 2018«

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu
POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA DOBAVA KULTUR IN SIRIŠČ«

VPRAŠANJA, ODGOVORI, POJASNILA

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 7. 3. 2018 do 12. ure.

 

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna dobava kultur in sirišč 2018/19«.

Navodila za izpolnjevanje – PRILOGA 1

Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu

Seznam blaga, predračuni - za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »SUKCESIVNA DOBAVA SEKANCEV«

PRILOGE:
Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna dobava sekancev« za obdobje dveh let.
Obrazec ponudba - za izpolnitev v Wordu
Predračun PRILOGA 1- za izpolnitev v Excelu
POVABILO K SODELOVANJU PRI PRIPRAVI POLJUDNO-ZNANSTVENEGA GRADIVA V PROJEKTU YOUrALPS (Interreg, program Alpskega prostora) ZA IZVEDBO PILOTNE AKCIJE V OKVIRU EKOŠOLE - EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/18 NA TEMO PRILAGODITEV ALPSKEGA PROSTORA

Datum: 9.10.2017

Povabilo velja do 20.10.2017

Kandidati naj pošljejo svojo vlogo s poudarkom na izkušnjah na zgoraj zahtevanem področju in življenjepis do 20.10.2017 do 14. ure na e-naslov: urska.klec@bc-naklo.si

Priloga: Povabilo k sodelovanju