Javne objave


POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA OBLIKOVANJE IN TISKANJE 2017/18

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna storitev oblikovanja in tiskanja 2017/18«

Obrazec ponudba OBR 2- za izpolnitev v Wordu

Seznam gradiva, predračun OBR 1- za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NABAVO HIGIENSKO POTROŠNEGA MATERIALA 2017/18

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Sukcesivna nabava higiensko potrošnega materiala 2017/18«

Obrazec ponudba PRILOGA 1 - za izpolnitev v Wordu

Izjava avtomatski dozatorji PRILOGA 2 - za izpolnitev v Wordu

Seznami, predračuni  za posamezne sklope (OBR-1, OBR-2, OBR-3) - za izpolnitev v Excelu

MOŽNOSTI KORIŠČENJA IN NAJEMA ŠPORTNE DVORANE V SEZONI 2017/18