Javne objave


POVABILO K ODDAJI PONUDBE VARNOST PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Varnost pri delu in požarna varnost« za obdobje treh let.

Obrazec ponudba PRILOGA 1 - za izpolnitev v Wordu

Predračuni OBR-1, OBR-2, OBR-3, OBR-4- za izpolnitev v Excelu

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA VZDRŽEVANJE IN REŠEVANJE IZ DVIGALA

PRILOGE:

Povabilo k oddaji ponudbe »Vzdrževanje dvigal in reševanje iz dvigala« za obdobje štirih let.

Obrazec ponudba PRILOGA 1 - za izpolnitev v Wordu

Predračun za vzdrževanje dvigal (OBR-1)- za izpolnitev v Excelu

Predračun za reševanje iz dvigal (OBR-2)- za izpolnitev v ExceluPOJASNILO ZA PONUDNIKE:

V predračunu (OBR-2) za 24 urni klicni center in reševanje iz dvigal so zajeta vsa 3 dvigala. V mlekarski delavnici sta v obeh dvigalih klicne naprave.

POVABILO K SODELOVANJU PRI PRIPRAVI POLJUDNO-ZNANSTVENEGA GRADIVA V PROJEKTU YOUrALPS (Interreg, program Alpskega prostora) ZA IZVEDBO PILOTNE AKCIJE V OKVIRU EKOŠOLE - EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/18 NA TEMO PRILAGODITEV ALPSKEGA PROSTORA

Datum: 9.10.2017

Povabilo velja do 20.10.2017

Kandidati naj pošljejo svojo vlogo s poudarkom na izkušnjah na zgoraj zahtevanem področju in življenjepis do 20.10.2017 do 14. ure na e-naslov: urska.klec@bc-naklo.si

Priloga: Povabilo k sodelovanju

Povabilo k oddaji ponudbe »Izbira izvajalca za pripravo dvorane za prireditev in čiščenje – koncert«

Izjava o izpolnjevanju pogojev -  za izpolnitev v Wordu

Predračun -  za izpolnitev v Excelu

MOŽNOSTI KORIŠČENJA IN NAJEMA ŠPORTNE DVORANE V SEZONI 2017/18