Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Investicija v MIC ...


Predmet javnega naročila: INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV (Medpodjetniški izobraževalni center – gradnja mlekarske in sadjarske delavnice)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil www.enaročanje.si

Datum objave: 19.07.2012, številka objave: JN7879/2012


RAZPISNA DOKUMENTACIJA


POPIS DEL


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA


Arhitektura


Elektro instalacije


Strojne instalacije


Zunanja ureditev