Javna naročila


DOKUMENTACIJA »SANACIJA ŽIČNE OGRAJE IN MONTAŽA PANELNIH VRAT«

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil https://www.enarocanje.si/?podrocje=portal .

Številka objave  JN007925/2017-W01, dne 4 .9. 2017.

Dokumentacija:

Dokumentacija: »Sanacija žične ograje in montaža panelnih vrat« za izpolnitev v Wordu  - v spodnji datoteki

Predračun, popis del (OBR-3) za izpolnitev v excelu

Naslovnica: PRILOGA 1 – v spodnji datoteki

RAZPISNA DOKUMENTACIJA »SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL«

OD 1.1.2017 DO 31.12.2018

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil velike vrednosti www.enarocanje.si  in v Uradnem listu EU.

Dokumentacija-->
INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV

(Medpodjetniški izobraževalni center – Dobava in montaža opreme za sadjarsko in mlekarsko delavnico ter dobava opreme in pripomočkov za predelavo sadja)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si
Datum objave: 20. 1. 2014 ,  številka objave: JN779/2014

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)
Predmet javnega naročila: INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV (Medpodjetniški izobraževalni center – Dobava in montaža opreme za mlekarsko delavnico)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si

Datum objave:  15. 2. 2013,  številka objave: JN1725/2013

in v Uradnem listu Evropske unije, Dokument 2013/S 036-056972

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)
Predmet javnega naročila: INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV (Medpodjetniški izobraževalni center – gradnja mlekarske in sadjarske delavnice)

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil www.enaročanje.si

Datum objave: 19.07.2012, številka objave: JN7879/2012

Klikni za dokumentacijo -->

(prijava za ta razpis ni potrebna)