Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

COVID-19


CORONA-19 UKREPI

Predpisi, ki urejajo ukrepe za preprečevanje epidemije, ki so trenutno v veljavi, lahko preverite na spletni strani Uradnega lista: http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno.

 

 

Vstop v prostore Biotehniškega centra Naklo je od 23. 08. 2021  dovoljen samo z izpolnjevanjem PCT pogojev.

 

Higienska proporočila za srednje sole in dijaske domove za cas Covid 19 (objava 2.11.2020)

Okrožnica MZŠZŠ: O začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v VIZ (Okrožnica: 30.10.2020)