Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

COVID-19


CORONA-19 UKREPI

Higienska proporočila za srednje sole in dijaske domove za cas Covid 19 (objava 2.11.202)

Okrožnica MZŠZŠ: O začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v VIZ​​​​​​​ (Okrožnica: 30.10.2020)