Novice naklo


/ :

Zunanja evalvacija Višje strokovne šole Biotehniškega centra Naklo

V četrtek 15. 2. 2018 je šolo obiskala skupina strokovnjakov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Skupina strokovnjakov si je ogledala šolo in se pogovarjala s 60 deležniki šole: z naključnimi udeleženci izobraževanja, z vodstvom, podpornimi službami, knjižničarji, s službo za informatiko, kadrovsko službo, računovodstvom, s predavatelji, inštruktorji, študenti, diplomanti, delodajalci, s člani vseh organov višje šole, organizatorji prakse ter mentorji pri praktičnem izobraževanju. Skupina strokovnjakov je obiskala tudi podjetje JGZ Brdo, kjer opravljajo praktično izobraževanje študenti vseh treh višješolskih programov (Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo in Hortikultura).