Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Zaposlitev: RAZPIS ZA PREDAVATELJE

V skladu   92.člennom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Zr.L.RS.št.86/04) Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola,  Strahinj 99, 4202 Naklo, objavlja

RAZPIS ZA PREDAVATELJE

za predmete po višješolskem študijskem  programu ŽIVILSTVO IN PREHRANA.

Več informacij najdete v priponki: