Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Uspešno zaključen projekt FARMID

V letu 2020 smo uspešno zaključili projekt FARMID: Kmetovanje kot zaposlitvena priložnost za osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju.

Motnje v duševnem razvoju se pojavljajo pri približno 1 % prebivalcev EU, pri tem gre v večini primerov (85 %) za lažjo motnjo v duševnem razvoju. Osebe z lažjo motnjo so pogosto težje zaposljive, saj običajno dosežejo nižjo stopnjo formalnega izobraževanja, primanjkljaji pa se lahko kažejo tudi na njihovi prilagoditveni sposobnosti, ki še dodatno negativno vpliva na zaposlitvene možnosti.

Vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v dejavnosti, povezane s kmetijstvom, je že pokazalo pozitivne učinke iz vidika terapije in socialne vključenosti, istočasno pa je možnost zaposlovanja teh oseb na kmetijah precej neznana.

Glavni namen projekta FARMID je spodbujanje zaposlovanja oseb z lažjo motnjo na kmetijah in s tem spodbujanje socialnega vključevanja ter izboljšanje ekonomskega stanja tako oseb z motnjo v duševnem razvoju kot tudi kmetije same.

Tekom projekta FARMID smo razvili Smernice za zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na podeželju, ki prikažejo zaposlitvene možnosti tako v Sloveniji, kot tudi v nekaterih drugih državah po Evropi.

Predstavili smo primere dobrih praks, ki pokažejo obe strani medalje zaposlovanja oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, tako iz vidika pozitivnih izkušenj kot morebitnih izzivov, s katerimi so se kmetje soočali.

Razvili pa smo tudi program usposabljanja, ki vam predstavi:

-osnovne informacije o lažji motnji v duševnem razvoju (LMDR)

-organizacijo delovnega procesa za osebe z LMDR

-komuniciranje z zaposlenimi z LMDR, njihovimi družinskimi člani in zunanjimi deležniki

-spodbujanje razvoja socialnih veščin

-podjetništvo in trženje, vezano na socialno kmetijstvo

Vsi rezultati in več informacij o projektu je na voljo na: www.farmid.bc-naklo.si

Dostop do e-izobraževalne platforme pa je na voljo TUKAJ – dostop je omogočen v načinu »gost«, spodbujamo pa vas, da se brezplačno prijavite,  kar vam bo omogočilo spremljanje napredka in komunikacijo z administratorji – mentorji.

Za dodatne informacije nam lahko pišete tudi na projekti@bc-naklo.si.