Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

VPISUJEMO V IZREDNI ŠTUDIJ - vpis možen še vse do 28. oktobra

Če želite postati inženir/inženirka ali pridobiti VI stopnjo izobrazbe, vas vabimo na vpis za študijsko leto 2022/23 v naše štiri višješolske strokovne programe:

  1. HORTIKULTURA (inženir/-ka hortikulture),

  2. NARAVOVARSTVO  (inženir/-ka naravovarstva),

  3. UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  (inženir/-ka kmetijstva in krajine) in

  4. ŽIVILSTVO IN PREHRANA (inženir/-ka živilstva in prehrane).

 

Vpis za redni študij je zaključen, imate pa do 28. oktobra možnost vpisa v IZREDNI ŠTUDIJ. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 28. oktobra 2022, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve. 

Pokličite nas ali nam pišite: 070 485 353, referat.visja@bc-naklo.si

Več informacij o prijavi in vpisu je na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2022).