Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

VPIS V VIŠJO STROKOVNO ŠOLO BC NAKLO - študijsko leto 2022/23

Če želite postati inženir/inženirka ali pridobiti VI stopnjo izobrazbe, vas vabimo na vpis za študijsko leto 2022/23 v naše štiri višješolske strokovne programe za redni ali izredni študij:

  1. HORTIKULTURA (inženir/-ka hortikulture),

  2. NARAVOVARSTVO  (inženir/-ka naravovarstva),

  3. UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  (inženir/-ka kmetijstva in krajine) in

  4. ŽIVILSTVO IN PREHRANA (inženir/-ka živilstva in prehrane).


Na kratko spoznajte Višjo strokovno šolo BC Naklo s klikom na BROŠURA VSŠ in preverite TUKAJ kaj so študenti povedali o študiju pri nas. 


Prijavite se v drugem prijavnem roku, ki bo potekal od 25. do 31. avgusta 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.   

Direkta povezava do prijavnice za prijavo, ki bo aktivna od 25. do 31. avgusta 2022https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2022 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 3. oktobra 2022. 

Vpis v IZREDNI študij: 
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 28. oktobra 2022, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve.

Več informacij o prijavi in vpisu je na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2022). 


Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E: referat.visja@bc-naklo.si, andreja.zupancic@bc-naklo.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353