Novice naklo


/ :

PRIJAVA IN VPIS NA VSŠ BC NAKLO V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 - Prvi prijavni rok

Obvestilo o podaljšanju 1. prijavnega roka (18. 3. 2020)

Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

V kolikor kandidati nimate doma tiskalnika ali ne morete poslati stiskane prijave s priporočeno pošto, vam sporočamo, da lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov visprisping@guest.arnespong.si.

______________________________________________________________________________________________

Za študijsko leto 2020/21 razpisujemo na Višji strokovni šoli BC Naklo za naše tri programe: Upravljanje podeželja in krajineNaravovarstvo in Hortikultura naslednja vpisna mesta:

Program

Vpisna mesta

Dodatna vpisna mesta

redni

izredni

redni

izredni

Hortikultura

45

30

2

15

Naravovarstvo

45

30

2

15

Upravljanje podeželja in krajine

45

30

2

15

Prijave za vpis na redni in izredni študij v prvem prijavnem roku potekajo od 12. februarja do 18. marca 2020 s spletnim obrazcem na strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

 

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis študentov, sprejetih v prvem prijavnem roku, bo potekal na višji strokovni šoli do 20. avgusta.

Več informacij o prijavi in vpisu najdete v Razpisu za vpis 2020/21 in na Višji strokovni šoli v referatu za študijske in študetske zadeve po e-pošti referat.visja@bc-naklo.si in na telefonskih številkah 04 277 21 45 in 070 485 353.

 

Pogoji in postopek prijave na razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje: