Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Vabimo vas k vpisu na Višjo strokovno šolo Biotehniški center Naklo 2023/24

Še niste čisto prepričani ali je študij na naši šoli za vas? Potrebujte več informacij?

Prijavite se na individualni Informativni dan preko vprašalnika na povezavi: 

https://1ka.arnes.si/infodnevivssbcnaklo 

Višješolski študijski programi so izrazito praktično naravnani, saj boste v dveh študijskih letih deleženi kar 800 ur praktičnega izobraževanja na različnih deloviščih. Prednost tega je, da boste že v času študija lahko spoznali različna dela, ki jih lahko opravljate z bodočim poklicem, spoznali boste bodoče delodajalce in oni bodo spoznali vas.

V Biotehniški center Naklo VSŠ vam nudi:

  • študij na štirih višješolskih programih: Hortikultura, Naravovarstvo, Živilstvo in prehrana, Upravljanje podeželja in krajine;
  • pester učni poligon z modernimi učilnicami, delavnicami, labolatoriji in ekološkim posestvom;
  • možnost brezplačnega parkiranja na šolskem parkirišču;
  • pridobivanje znanj in spretnosti v prijetnem podeželjskem okolju, med prijaznimi ljudmi.

Prijava v drugem prijavnem roku bo možna od 25. 8. 2023 do 31. 8. 2023. Elektronski obrazec za prijavo v višješolsko strokovno izobraževanje 2023/2024 bo dostopen na povezavi: https://www.vss-ce.com/vps/    

Odgovori na pogosta vprašanja: 

  • za študij ni nobenih starostnih omejitev,
  • študij prilagajamo potrebam izrednih študentov,
  • priznamo vašo predhodno pridobljeno izobrazbo, pa tudi neformalna znanja;
  • z vami izdelamo osebni študijski načrt, s katerim je študij prijaznejši aktivnim športnikom, tistim z večjimi poslovnimi omejitvami in zdravstvenimi omejitvami,
  • z osebnim študijskim načrtom je možno tudi prehajanje med programi.

Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

E: referat.visjaping@bc-naklopong.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353