Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

VABILO: VPIS V VIŠJO STROKOVNO ŠOLO BC NAKLO

 

Vabimo kandidate za vpis v naše štiri višješolske strokovne programe za redni ali izredni študij:

  1. HORTIKULTURA (inženir/-ka hortikulture),

  2. NARAVOVARSTVO  (inženir/-ka naravovarstva),

  3. UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  (inženir/-ka kmetijstva in krajine) in

  4. ŽIVILSTVO IN PREHRANA (inženir/-ka živilstva in prehrane).

Predstavitev programov: http://www.bc-naklo.si/fileadmin/VSS/glavna/Brosura_VSS_2021.pdf

 

Prijavite se  lahko v 2. prijavnem roki od 24. do 31. avgusta 2021 na še prosta vpisna mesta. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps . 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

  • priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje ali

  • skeniranega na e-naslov: prijava.vpsping@sc-celjepong.si   

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 1. oktobra 2021. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatom in študentom rednega študija višje strokovne šole, ki se zaradi upravičenih razlogov niso mogli prijaviti ali vpisati v rednih rokih, ravnatelj lahko dovoli naknadni vpis do začetka študijskega leta. Vlogo za naknadni vpis pošlejeno na e-naslov: referat.visja@bc-naklo.si do 30. 9. 2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vpis v IZREDNI študij: 
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 30. oktobra 2021, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve (referat.visja@bc-naklo.si, 070 485 353).

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje

________________________________________________________________________________________

Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E: referat.visja@bc-naklo.si, andreja.zupancic@bc-naklo.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353