Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

V BC Naklo Izvedena delavnica o ekosistemskih storitvah, skupni kmetijski politiki EU in podnebnih spremembah

11. maja smo se partnerji projekta Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev (na kratko EIP Ekosistemske storitve)zbrali na prvi izobraževalni delavnici o ekosistemskih storitvah, skupni kmetijski politiki EU in podnebnih spremembah. Srečanje smo izkoristili še za vpogled v prvo verzijo aplikacije ter povezovanje z drugimi projekti – tokrat smo spoznali projekt EIP DIGIGOZD.

Več o projektu in izvedeni aktivnosti si lahko preberete na: http://www.bc-naklo.si/projekti/nacionalni-projekti/eksrp-eip/projekt-ekosistemske-storitve/