Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Udeleženci seminarja raziskovalnega projekta Slovenija-Japonska o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj v visokem šolstvu obiskali BC Naklo

Med 14. in 17. septembrom 2022 je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal mednarodni seminar »Bridging Ideas between Asia and Europe for Promoting Eucation for Sustainable Development in Higher Education«. V okviru seminarja so se zvrstila številna vabljena predavanja, delavnice in doktorski seminar. Dogodek je poteka v soorganizaciji Univerze v Ljubljani in Univerze v Okajami (Japonska) ter je del bilateralnega raziskovalnega projekta BI-JP/21-23-003 Razvoj kazalnikov za celovit institucionalni pristop pri izobraževanju učiteljev za VITR: na poti k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. V petek 16. septembra je devetindvajset udeležencev seminarja obiskalo Biotehniški center Naklo, kjer sta nas prijazno sprejeli Monika Rant, pom. ravnateljice SŠ, in Irena Gril, ravnateljica VSŠ. Udeleženci smo se v prijetnem in sproščenem vzdušju spoznali z organizacijo in delovanjem centra, ki je zgleden primer celovitega institucionalnega pristopa uvajanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.