Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

SODELOVANJE, MEDNARODNE IZMENJAVE IN PROJEKTI Aktivni smo pri različnih projektih in spodbujamo mednarodne izmenjave (Erasmus+)


OTVORITEV TERAPEVTSKEGA VRTA

Terapevtski vrt temelji na že obstoječem Parku medonosnih rastlin, ki je bil vzpostavljen v okviru mednarodnega projekta Amc Promo BID, ki je potekal od leta 2010 do 2013, njegova nadgradnja pa je rezultat donacije podjetja Bayer d.o.o. Slovenija. Vrt je opremljen s klopmi, ki omogočajo počitek v parku, hkrati pa služijo tudi kot učilnica na prostem. S tem projektom smo obnovili klopi in predstavitveno tablo, izdelali označevalne tablice, zasadili dodatne rastline tako, da je sedaj v terapevtskem vrtu zasajenih preko 90 rastlin (drevnin, grmovnic in zelišč). Ob rastlinah se nahaja tablica z imenom rastline, botaničnim imenom in QR kodo. Izdelali smo spletno stran s slikovnim gradivom in opisi rastlin ter objavili zvočne posnetke opisov posameznih rastlin. Obiskovalci lahko s pomočjo pametnih naprav skenirajo kodo in dostopajo do podatkov in zvočnega posnetka. Načrtujemo še dopolnitev fotografij na spletu ter dodaten vsebine, ki bodo primerne za različne ranljive skupine.

Pri vzpostavitvi terapevtskega vrta so aktivno sodelovali tudi študenti višje strokovne šole, vključeni v inkubator Green Lab. Sodelovali so pri popisu rastlin, pripravi opisov rastlin, fotografiranju rastlin in izdelavi zvočnih posnetkov. 

Več o terapevtskem vrtu: https://terapevtskivrt.splet.arnes.si/

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE NA HRVAŠKEM

Predavatelji smo konec maja 2022 v okviru Erasmus+ programa obiskali Veleučelišče v Rijeki, Oddelek za poljedelstvo v Poreču, kjer smo z vodstvom in predavatelji izmenjali primere dobrih praks na področju izobraževanja in vključevanja študentov v raziskovalno delo in delovno okolje.
Navdušeni smo bili nad njihovo učilnico za praktično izobraževanje, kjer je možno individualno vodenje tehnološkega procesa praktično za vsakega študenta. Veleučelišče izvaja visokošolski strokovni študij vinarstva in mediteranskega poljedelstva. Velik poudarek dajejo praktičnemu izobraževanju, oljkarstvu ter oljarstvu, vinogradništvu ter vinarstvu in vrtnarstvu, sadjarstvu in vzgoji ter predelavi zelišč. 
V okviru usposabljanja smo obiskali tudi rastlinjake podjetja Longov v Rovinju ter se srečali s predstavniki Inštituta za poljedelstvo in turizem. Obiskali smo tudi park Učka, kjer so odprli nov zanimiv in modern center za obiskovalce, poimenovan Poklon. Izkušnja na Hrvaškem je bila zelo zanimiva, poučna, odprla pa je tudi vrata prihodnjemu sodelovanju inštitucij. 

Preberi si več ...STROKOVNO USPOSABLJANJE NA UNIVERZI V NOVEM SADU

Predstavniki BC Naklo smo v začetku aprila 2022 obiskali Univerzo Novi Sad, s katero BC Naklo že več let sodeluje  na strokovnem in znanstvenem področju. Najstarejša je Fakulteta za kmetijstvo - Poljoprivredni fakultet z osmimi oddelki, ki deluje že od leta 1954 in jo obiskuje nad 3000 študentov v dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih, nad 350 izvajalcev pa opravlja pedagoško, strokovno in raziskovalno delo. Za praktično izobraževanje in raziskovalno  delo imajo na voljo 100 ha eksperimentalnih polj, eksperimentalno postajo za vinogradništvo in sadjarstvo.

Fakulteta v ospredje postavlja okolju prijazno proizvodnjo, ki je socialno sprejemljiva in ekonomsko učinkovita in je zelo uspešna na strokovnem in znanstvenem področju v strateških partnerstvih pri prenosu inovacij v uporabne komercialne produkte.

Vsi proizvajalci so kot pogoj za uspešno poslovanje izpostavili kvalitetne izdelke, ki jih pričakuje trg.  Sodelovanje med Poljoprivredno fakulteto Univerze Novi Sad in zadrugami ter proizvajalci je primer dobre prakse, saj je kvalitetne proizvode možno dosegati z dobrim sodelovanjem med izobraževalnim  ter raziskovalnim in razvojnim delom. Dogovorili smo se tudi za sodelovanje na letošnji 7. konferenci VIVUS z naslovom "MED VIZIJO IN RESNIČNOSTJO NOVIH OBZORIJ", ki bo potekala 24. novembra 2022 v BC Naklo, v živo in preko spleta.

Poglej si ...

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE V SANTIAGU DE COMPOSTELA (ŠPANIJA) V OKVIRU PROJEKTA PASTOR EA (Erasmus +) 
V projektu sodelujemo s partnerjema iz Francije (L'Institut Agro-Montpellier SupAgro-Institut de Florac) in Španije (Federacion de Escuelas Agrarias de Galicia). Vsi partnerji smo tako ali drugače povezani z izobraževanjem in eden od glavnih ciljev projekta je oblikovanje novih vsebin in načinov vključevanja planinsko-kraškega pašništva v izobraževalne programe glede na skupne probleme, ki so povezani s tem področjem.

Več o projektu in utrinki s strokovnega usposabljanja ...

 

ZADRUŽNIŠTVO, RAZISKAVE IN RAZVOJ - nadaljevanje partnerskega sodelovanja med BC Naklo in KGZ Sloga Kranj

Zavedanje pomena lokalne oskrbe s hrano in drugimi dobrinami stopa vedno bolj v ospredje. Pomembno je prepoznavanje podjetniških priložnosti v okolju in odnos do podjetništva ob hkratnem strokovnem znanju, ki ga nudi izobraževalni proces. Prednosti sodelovanja in skupnih aktivnosti smo prepoznali med Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sloga in Biotehniškim centrom Naklo in nadaljujemo skupne aktivnosti v skladu s podpisanim sporazumom o medsebojnem sodelovanju.

Na sestanku v februarju 2022 smo ocenili izvršene naloge ter spregovorili o nadaljnjem partnerskem sodelovanju pri  tehnoloških rešitvah pri opremi, tehnologiji in oskrbi rastlinjakov. Na področju ekološkega vrtnarstva načrtujemo obisk izobraževalnih ustanov v tujini in prenos znanja uspešnih primerov dobrih praks v naše procese. Raziskali bomo tržišče za izbrane kulture v zelenjadarstvu pri zagotavljanju samooskrbe v dobavni verigi. Skupni cilji so v prepoznanih in kvalitetnih domačih izdelkih. To želimo doseči tudi s promocijo in izobraževanjem ter ozaveščanjem o pomenu lokalne in zdrave hrane. Asortima izdelkov v trgovini Sloga na Primskovem v Kranju bomo dopolnili s kotičkom ekoloških mlečnih izdelkov BC Naklo, ki imajo certifikat Izbrana kakovost.

Preberi si več ...

 

IZKUŠNJE ŠTUDENTKE KATARINE ANE HITI S PRAKTIČNIM IZOBRAŽEVANJEM V TUJINI

Študentka živilstva in prehrane Katarina Ana Hiti Decembra 2021 opravlja praktično izobraževanje v trizvezdničnem avstrijskem hotelu na Tirolskem kot slaščičarka. Hvaležna je za to izkušnjo, ki ji je vlila dodatno samozavest in prepričanje v lastno znanje in spretnosti. Ugotavlja, da je na podlagi prakse v hotelu postala še bolj učinkovita, hitra in kreativna in se veseli prihodnjih mesecev, saj je prostora za napredek še ogromno. 

Preberi si več o izkušnji Katarine Ane Hiti ... 

 

GOSTILI SMO PRIZMANEGA FLORISTA IZ FRANCIJE

V času od 5. 11. - 6. 11. 2021 smo v okviru programa Erasmus+ gostili priznanega florista iz Francije, ki je našim študentom prestavil priložnosti na področju cvetličarstva in hortikulture (nabava repromateriala, izbira visokokakovostnega cvetja, izdelovanje cvetličnih vezav). Z našimi študenti je podelil svoje podjetniške izkušnje in globalna gibanja na področju rabe cvetja in prodaje vrtnarskih produktov. Študentje so nova znanja pridobivali v živo in na daljavo preko videokonferenčnega sistema.

Poglej si ...