Novice naklo


/ :

Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 2019/20

 

Glej spletni naslov za literaturo spodaj

 

Zveza društev diabetikov Slovenije v šolskem letu 2019/2020 vabi učence osnovnih šol in dijake srednjih šol ter njihove mentorje na  21. tekmovanjev znanju o sladkorni bolezni.

 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni bo potekalo na dveh nivojih:

- na šolskem v petek, 11. oktobra 2019,predlagana ura tekmovanja ob 13. uri,

- na državnem v soboto, 16. novembra 2019, ob 10.00 uri na različnih lokacijah po Sloveniji. Na državno tekmovanje se uvrstijo trije (3) najboljši tekmovalci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli najmanj 34 točk.

 

Tekmovanja bodo potekala po Pravilniku o tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je objavljen na spletni strani www.diabetes-zveza.si pod rubriko šole in tekmovanje.

 

Teme in literatura za tekmovanje

 

V letošnjem letu bo na tekmovanju več poudarka preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti, zapletom na očeh, nogah, v ustni votlini, delovanju Zveze društev diabetikov Slovenije. Izboljšati želimo prehranske navade (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja, in soli) in gibalne navade mladih. S tem želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase mladih v Sloveniji in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni kot je sladkorna bolezen.

 

Osnovno gradivo za šolsko tekmovanje je knjižica »Abecedarij sladkorne bolezni« in » Z znanjem do sladkorne bolezni«. Gradivo je objavljeno na spletni strani www.diabetes-zveza.si, pod rubriko šolska tekmovanja/vabila in seminarji/ publikacije in članki.

Zainteresirani dijaki imate možnost prijave na tekmovanje pri svojih učiteljih biologije, biotehnologije, mikrobiologije in naravoslovja do četrtka, 19. septembra 2019.

Pogumno po znanje naprej!                                          Mentorica:

  Strahinj, 4. 9. 2019                                                       Marjetka Kastelic Švab